Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • VENUE SPONSOR
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR